inner banner

Що е то екологична боя?

ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА Е ОБЩО ДЕЛО…

Човекът се гаври с природата и нейните ресурси чрез промишления бум от последните 150 години и сега, когато е започнал да разбира, може би не съвсем напълно, проблемите които ще последват през следващите години, е започнал да търси как да се поправи.

Потребителите осъзнават, че позицията им спрямо околната среда трябва да се промени и да започнат да уважават природата и нейните ресурси.

Предприятията започват да разбират, че дейността им в много случаи вреди на околната среда и че носят отговорност за разрешаването на проблемите, които създават.


ЕКОЛОГИЧЕН ЗНАК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ…

Държавите – членки на Европейския съюз включиха в договора от Маастрихт защитата на околната среда сред целите на Обединена Европа, като имаха предвид, че постоянното икономическо развитие е невъзможно без да се уважава околната среда.

Целта е планирането, производството и разпространяването на продукти, които натоварват по-малко околната среда през целия цикъл от живота си.

С този критерии през месец март 1992 година беше приложена Системата на общността за присъждане на Екологичен знак (EEC Regulation 880/1992),който следва на основание доказани, съществени и научни критерии да прецени, дали един продукт е екологичен или не.

Целта е екологичните продукти да не изостават по отношение на техническите им характеристики и продуктивност.

Тази рамка е доброволна, има за цел да покрие колкото е възможно повече категории продукти и критериите следва да се преразглеждат на всеки пет години.

Всеки продукт, който отговаря на критериите, се удостоява с ЕКОЛОГИЧНИЯ ЗНАК на Европейския съюз.

Само продуктите, които носят екологичния знак могат да се определят като ЕКОЛОГИЧНИ!

Системата „Екологичен знак” е:

 • Общоевропейска
 • Доброволна
 • По избор
 • Прозрачна и представителна
 • Признава се официално
 • Базира се на многостранни критерии
 • Има характерно лого (цвете)

Екологичните критерии се определят на база какво замърсяване предизвиква продуктът от „люлката до гроба” си, тоест, във всеки един от етапите на живота си, като се започне от добива и производството на суровините, продължи се с процеса на производство, опаковането, разпространението, употребата, срока на ползване, завършвайки с окончателното му връщане в околната среда. През всички тези етапи се вземат предвид следните фактори (многостранни критерии):

   • качество на въздуха, водите
   • опазване на почвата, намаляване на отпадъците
   • икономия на енергия, управление на природните ресурси
   • предотвратяване повишаването на температурата на планетата
   • опазване на озоновия слой
   • безопасност на околната среда, шум
   • технически характеристики и продуктивност на продукта при прилагане и ползване
   • упътвания за безопасна употреба и изхвърляне на остатъците от продукта в околната среда

 

 • Характерното лого (маргаритка), се изобразява на всички продукти, които са удостоени с Екологичния знак. Продуктите които носят маргаритката, се признават от над 370 млн. потребители в Европа.

КРИТЕРИИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ЕКОЛОГИЧЕН ЗНАК НА БОИ И ЛАКОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

а. Екологичните критерии за ВЪТРЕШНИТЕ ПРОСТРАНСТВА [Решение на Комисията (2008) 4453] са следните:

 • Висока степен на покривност и производителност;
 • Ниски стойности на емисиите на Летливи органични вещества;
 • Голяма издръжливост на често миене;
 • Не съдържат тежки метали, нито канцерогенни и токсични вещества;
 • Не съдържат опасни за околната среда вещества и през целия си „жизнен цикъл” замърсяват слабо околната среда.

 

б. Екологичните критерии за ВЪНШНИТЕ ПРОСТРАНСТВА [Решение на Комисията (2008) 4452] са следните:

 • Висока степен на покривност и производителност;
 • Ниски стойности на емисиите на Летливи органични вещества;
 • Висока степен на адаптация, издръжливост на вода и на алкални повърхности;
 • Издръжливост на въздействието на метеорологичните условия без проблеми по разпрашаване, лющене, поява на мехури, напукване;
 • Твърденията имащи отношение задоволителността на свойства като хидроизолация, дишане, еластичност и покриване на пукнатини, противомухълно действие, се потвърждават от независим източник/лаборатория;
 • Не съдържат тежки метали, нито канцерогенни и токсични вещества;
 • Не съдържат опасни за околната среда вещества и през целия си „жизнен цикъл” замърсяват слабо околната среда;

 

ОТГОВОРИ НА ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ БОИ…

1. Защо екологични бои?

 • Равновесието в природата е нарушено.
 • Температурата на планетата се повишава и климатът се променя.
 • Всички носят отговорност.
 • Желаете домът ви да бъде чист вътре и отвън, хигиеничен и приятен.
 • Замисляли ли сте се, че същото желаят и много други организми, животни или растения на нашата планета?
 • Ползвайте продукти с екологичен знак.
 • Насърчете и други да ползват екологични продукти.
 • Има начин да разкрасите дома си и да предпазите планетата ни.

2. Що е то Екологична боя?

Екологични са тези бои, които замърсяват слабо околната среда през „целия си жизнен цикъл”, от добива и производството на суровините, продължи се с процеса на производство, опаковането, разпространението, употребата, срока на ползване и се стигне до окончателното им връщане в околната среда.

При екологичните продукти се обединява, без никакъв компромис с качеството, екологичният характер с най-добрите технически постижения, факт, който следва да бъде удостоверен от утвърдена лаборатория в Европейския съюз.

Обратно, всяка боя, която се разрежда с вода или не съдържа амоняк не е задължително да бъде и екологична.

 

3.Какво представлява „Маргаритката”?

Маргаритката” е Екологичният знак на Европейския съюз, с който се удостояват (сертифицират) бои, които отговарят на екологичните критерии, както са упоменати в Решение 2002/739/ЕО и 2000/1980/ЕО на Комисията. Само продукти, които носят екологичния знак могат да се наричат ЕКОЛОГИЧНИ.

 

4. Всички водоразтворими бои ли са екологични?

Не! Екологични са само тези продукти, които за удостоени с Екологичен знак. Екологичните продукти през „целия си жизнен цикъл” замърсяват слабо околната среда, отговарят на критериите за ефективност, издръжливост, съдържание на разтворители и токсични вещества, а освен това и са проверени и сертифицирани от независим орган. 

 

5. Екологичните бои имат ли добра покривност?

Критериите за оценка изискват една екологична боя да има ефективност поне 8 кв.м./литър за пълно покриване, тоест, за една завършена повърхност (напр. 2 ръце). Това означава, че покривността е висока.

Екологичните продукти на ВЕХРО надхвърлят това изискване като осигуряват покривност над 9 кв.м./литър.


6. Екологичните акрилни и пластични бои по-бързо ли засъхват през лятото и по-трудно ли се боядисват?

Засъхването на пластичните и акрилните бои е по-бързо особено през летните месеци, поради по-бързото изпаряване на водата.

Една пластична или акрилна боя може да се определи и да даде задоволителни резултати, независимо от това дали е екологична или не.

Всички продукти SMALTOPLAST за вътрешни и външни повърхности са предвидени така, че да могат да бъдат ползвани спокойно при специфичните за Гърция климатични условия и по-специално през лятото.

 

7. Защо да боядисвам с ЕКОЛОГИЧНА SMALTOPLAST за вътрешна или външна повърхност?

 Защото можеш:

 • да постигнеш голяма покривност и покривност с матов краен ефект;
 • да осигуриш здраво прилепване и голяма издръжливост;
 • да постигнеш едно хигиенично и сигурно боядисване.

 

8. Екологичен знак ли е всеки знак, който има някакво обозначение за управление на околната среда ISO 14001?

 ISO 14001 се отнася за системите за управление на околната среда, които прилага една фирма и не се отнася за продуктите, както е и при ISO 9001.

Екологичният знак се дава на продукти, а не на фирми.

 

9. Екологичните бои по-скъпи ли са от конвенционалните?

МИТЪТ ЗА ЦЕНИТЕ

ВЕХРО е една от първите, които предлагат завършени екологични системи за боядисване за всички вътрешни повърхности, продукти с върхово качество за професионалиста и за отделния човек, на цени по-икономични от тези на конвенционалните бои, като те са в наличност за цялата страна в най-добрите магазини за бои.