ВЪТРЕШНА МЕТАЛНА ПОВЪРХНОСТ

„ВЕХРО” АД действа над 68 години на гръцкия пазар за бои в строителството, като заема челно място.

Днес ВЕХРО е №1 по продажби на сертифицирани екологични бои на гръцкия пазар и една от трите водещи фирми в Европа с най-много сертифицирани продукти (84) удостоени с европейския екологичен символ като името ѝ е синоним на „ВЪРХОВНО КАЧЕСТВО – ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА”.

Екологична система 1

SMALTOLUX MASTER PRIMER + SMALTOLUX HYDRO РИПОЛИН