Вътрешна стенна повърхност

„ВЕХРО” АД действа над 68 години на гръцкия пазар за бои в строителството, като заема челно място.

Днес ВЕХРО е №1 по продажби на сертифицирани екологични бои на гръцкия пазар и една от трите водещи фирми в Европа с най-много сертифицирани продукти (84) удостоени с европейския екологичен символ като името ѝ е синоним на „ВЪРХОВНО КАЧЕСТВО – ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА”.

Конвенционална система 2

АКРИЛЕН ПЛАСТИЧЕН ГРУНД + SMALTOPLAST EXTRA SILK ECO

Конвенционална система 4

АКРИЛЕН ПЛАСТИЧЕН ГРУНД + VINYL ECO

Конвенционална система 5

АКРИЛЕН ПЛАСТИЧЕН ГРУНД + CHIEF ПЛАСТИЧЕН ЕКО

Конвенционална система 10

SMALTOX MONO + SMALTOPLAST EXTRA SILK

Конвенционална система 12

SMALTOX MONO + VINYL ПЛАСТИЧЕН ЕКО

Конвенционална система 13

SMALTOX MONO + CHIEF ПЛАСТИЧЕН ЕКО