Мислете екологично
Боядисвайте екологично

inner banner

Авангардност в екологичното боядисване

А. Сертфицирани екологични продукти:

От днешната си позиция на лидер в сектора за Екологични сертифицирани бои в Гърция, ВЕХРО води на гръцкия пазар на бои, като се отзовава на предизвикателството на времето, но и на регламентите на Европейския съюз, като сертифицира и удостоява с екологичния знак („Маргаритка”) и то без никакъв компромис с качеството, надеждни екологични системи за боядисване и защита на всички повърхности (вътрешни – външни).

Но кои бои се смятат за екологични? Екологични са боите и лаковете, които замърсяват слабо околната среда „през целия си жизнен цикъл”, от добива на суровините, процедурата на производство, опаковането, дистрибуцията, ползването, срока на годност и до окончателното им отлагане в околната среда. Сертифицираните екологични продукти съдържат изключително ограничено количество разтворители и не съдържат материали, които са токсични или вредят на човека и околната среда.

При екологичните продукти се съвместява екологичният характер с най-добрите технически постижения, факт, който се удостоверява от независим утвърден източник от Европейския съюз. По-конкретно, само продуктите, които имат „Маргаритка”, екологичния знак на Европейския съюз, могат да се наричат екологични. Повече информация можете да потърсите на ec.europa.eu/environment/ecolabel/

ВЕХРО, като осъществява стратегическата си цел и по-същество е възприела в девиза си „Мислете екологично – Боядисвайте екологично”, се отличава на гръцкия пазар на бои, сертифицирайки за първи път Екологични системи за боядисване, които се състоят от основните високо оборотни продукти, а не от изолирани продукти за специално/ограничено ползване. Този избор подпомогна ВЕХРО:

  • При отъждествяването ѝ в съзнанието на потребителя, като фирма с екологичен профил;
  • За първото място по продажби и сертифицирани екологични бои на гръцкия пазар;
  • Като третата фирма в цяла Европа с най-много сертифицирани екологични продукти (общо 96).

Б. Продукти с ниски емисии на Летливи органични съединения (ЛОС)

ВЕХРО, като се отзовава на предизвикателството на времето и на Директива № 2004/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета за намаляване количеството Летливи органични съединения (ЛОС) в боите и лаковете, предложи първа на гръцкия пазар надеждни системи за боядисване и защита на всички повърхности.

По-подробно, съобразените с това бои и лакове на ВЕХРО носят знака Low VOC, който подсказва ниското съдържание на ЛОС и пълното съобразяване с новата директива, както и съответното обозначение в текстовете на етикетите върху кутиите с боя.

И накрая, заслужава си да отбележим, че ВЕХРО, безспорният лидер при екологичните продукти на гръцкия пазар за бои, е първата фирма в Европа, която предложи системи за боядисване и защита за дървени повърхности, в лицето на продукта Smaltolux Extra.

Новаторски продукти

Като инвестира в развитието си, качеството и постоянното подобряване на услугите си, Вехро създава и предлага авангардни и новаторски продукти с цел да удовлетвори и най-претенциозните нужди в областта на боите.