Пътят на ВЕХРО към върха!


inner banner

Машината на времето

2005

2007

2008

2009

2010

2007 година е определяща за фирма ВЕХРО, тъй като представя обновения си сайт, издава първия брой на своя вестник „НОВИНИТЕ НА ВЕХРО”, завършва един голям цикъл от Образователни семинари в различни градове на Гърция, като Лариса, Волос, Агринио, Навплио, Йоанина, Серес, започва голяма рекламна кампания с цел да разпространи навсякъде екологичното качество на Smaltoplast Extra Ecoи накрая, се отзовава на поканата организацията „ДЕТСКА УСМИВКА” за боядисването на новата им къща в Мелисия, където ще приюти и ще обгради с любов и защита колкото е възможно повече бедни и осиротели деца.