Пътят на ВЕХРО към върха!


inner banner

Машината на времето

2005

2007

2008

2009

2010

2010 година представлява „вододел” за фирма ВЕХРО, тъй като е Първата фирма, която има бои за външни повърхности сертифицирани като екологични. Акрилните продукти.