Пътят на ВЕХРО към върха!


inner banner

Машината на времето

2005

2007

2008

2009

2010

През 2005 г. ВЕХРО пристъпва към създаването специално на изобретателни радио-спотове имащи за цел да информира обществеността за пускането на пазара на новите екологични бои на ВЕХРО. Успехът на спотовете е пословичен, тъй като освен изобретателността, своите гласове в тези спотове са „дарили” известни артисти. Чуйте ги пак, с помощта на Машината на времето…