inner banner

Що е то Нанотехнология?

  • Нанотехнологията е наука, която изучава свойствата на много малки частици (с размери в рамките на милиардни части от метъра).

Материалите на ниво наномащаб (много малък мащаб) показват авангардни свойства. Прилаганата нанотехнология при боите и лаковете предлага по-добри резултати по отношение на твърдостта и еластичността, възможността за чистене, хидроизолирането, противомикробното действие, асептичността на повърхонстите и т.н.