inner banner

Човешки ресурси

Една от точките, в които ВЕХРО има превъзходство, са нейните хора. Човешките ресурси на фирмата се състои от работници със специализирани познания и подготовка, които се гордеят с фирмата, продуктите, както и с образа, който тя има.

Образът на ВЕХРО - № 1 по продажби и сертификати на екологични бои в Гърция – това е една околна среда, ценна за човешкия живот на планетата.

ВЕХРО, третият по големина производител на бои в Гърция, днес дава работа на 110 работници, 12 % от които са с висше образование.

Със своите навършени 65 години, ВЕХРО има своя фирмена култура, която се базира на следните ценности:

  • Качество и последователност.
  • Високо чувство за отговорност.
  • Общителност и взаимно уважение.
  • Последователност при постигането на целите, които си поставя фирмата.

В резултат на изброеното по-горе, работната среда във ВЕХРО се характеризира със сигурност, меритокрация, стабилност и доверие.