Външна стенна повърхност

„ВЕХРО” АД действа над 68 години на гръцкия пазар за бои в строителството, като заема челно място.

Днес ВЕХРО е №1 по продажби на сертифицирани екологични бои на гръцкия пазар и една от трите водещи фирми в Европа с най-много сертифицирани продукти (84) удостоени с европейския екологичен символ като името ѝ е синоним на „ВЪРХОВНО КАЧЕСТВО – ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА”.

 

 

Конвенционална система 1

SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER – SMALTOPLAST THERMOSHIELD

Конвенционална система 2

SMALTODUR SILICONE ГРУНД – SMALTOPLAST SILICONE ЕКОЛОГИЧНА

Конвенционална система 3

SMALTODUR ГРУНД –SMALTOPLAST 100% АКРИЛНА

Конвенционална система 4

SMALTODUR ГРУНД – SMALTOPLAST ELASTIC

Конвенционална система 5

SMALTODUR ГРУНД – SMALTOPLAST ЦИМЕНТОВА БОЯ

Конвенционална система 6

SMALTODUR ГРУНД – CHIEF АКРИЛНА

 
1 2 3 4 5