Външна стенна повърхност

„ВЕХРО” АД действа над 68 години на гръцкия пазар за бои в строителството, като заема челно място.

Днес ВЕХРО е №1 по продажби на сертифицирани екологични бои на гръцкия пазар и една от трите водещи фирми в Европа с най-много сертифицирани продукти (84) удостоени с европейския екологичен символ като името ѝ е синоним на „ВЪРХОВНО КАЧЕСТВО – ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА”.

Екологична система 1

SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER + SMALTOPLAST 100 % АКРИЛНА ЕКОЛОГИЧНА

Екологична система 2

SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER + SMALTOPLAST SILICONE ECO

Екологична система 3

SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER + SMALTOPLAST ELASTIC ECO

Екологична система 4

SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER + SMALTOPLAST ЕКОЛОГИЧНА ЦИМЕНТОВА БОЯ

Екологична система 5

SMALTOX HYDRO ECO + SMALTOPLAST 100 % ΑΚΡΥΛΙΚΟ ECO

Екологична система 6

SMALTOX HYDRO ECO + SMALTOPLAST SILICONE ECO

 
1 2