Екологична система 6

SMALTOX HYDRO ECO + SMALTOPLAST SILICONE ECO

SMALTOX HYDRO ECO

ЕКОЛОГИЧЕН БЯЛ ИЗОЛИРАЩ ГРУНД ЗА ПЕТНА

  • Ecolabel

SMALTOPLAST СИЛИКОНОВА 100%

ЕКОЛОГИЧНА, СИЛИКОНОВА 100% АКРИЛНА БОЯ ЗА СТЕНИ С ПРОТИВОМУХЪЛНО ДЕЙСТВИЕ

  • Ecolabel
Повърхност