inner banner

Сертификати на продукти

ВЕХРО е първата фирма по продажби на Сертифицирани Екологични бои на гръцкия пазар. Сертифицирането на 96 продукта я нарежда между 3-те водещи в Европа. Повечето продукти на ВЕХРО са сертифицирани и оценени за техните качества по най-строгите технически изисквания, от независими утвърдени лаборатории в Европа.

СЕРТИФИЦИРАНИ ПРОДУКТИ: Повечето продукти на ВЕХРО са сертифицирани и оценени за техните качества по най-строгите технически изисквания, от независими утвърдени лаборатории в Европа.

96 ПРОДУКТА

Сертифициране на екологични бои
от Европейския съюз

(EL/007/07)

 

повече >>

57 ПРОДУКТА

Оценяване от Британската асоциация 
aint Research Assosciaction

повече >>

20 ПРОДУКТА

Сертифициране от Британския
A институт по алергиите

повече >>

 

Model EN 71 – 3

 

10 ПРОДУКТА

Оценяване на енергийната ефективност

повече >>

12 ПРОДУКТА

Оценяване за непренасянето на тежки
метали в играчки и детски мебели.

повече >>

>46 ПРОДУКТА

Боите и лаковете произведени по нанотехнология показват авангардни свойства.

повече >>