SMALTOPLAST THERMOSHIELD

категория
Повърхност
Application
Листове с данни за сигурността на продукта се предоставят след запитване на info@vechro.gr или techsales@vechro.gr.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА И ТЕРМОКЕРАМИЧНА БОЯ ЗА ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ НА ТЕРАСИ – ИДЕАЛНА ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Smaltoplast ThermoShield е еластомерно, 100% акрилно, термокерамичнно покритие за външни стени. Създава устойчива, предпазна мембрана за почти всички външни повърхности като бетон, мазилки, нови или стари варови мазилки. Специалният му състав осигурява възможно най-добра енергийна ефективност при множество приложения, в рамките на икономисването на енергия през зимата – лятото.

Енергийната ефективност на термокерамичната мембрана е резултат от комплексна комбинация на феномени като отражение, слънчева светлина, дехидратация – dehumidification, дисперсия, термична проводимост на повърхността и вътрешността на боята. Процесът на дехидратация (т.е. „изсъхване“ на стената, който става по два начина: пренос чрез косъмчетата на стената и дифузия) допринася за минимизиране на съхранената влага и в резултата на това за съхранението на енергия. За да се осигури енергийна ефективност на мембраната, нанасянето трябва да се извърши с дебелина на сухия филм 300μm или разходът на боя да бъде 300ml/m2. В допълнение термокерамичната мембрана, която се образува, осигурява по-силна защита от гъбички и наранявания.

Термокерамичната мембрана отразява над 90% от падащата слънчева светлина в обхвата на видимия спектър (Visible). Текущите проучвания се стремят да открият специални пигменти, които отразяват в обхвата на ултравиолетовия спектър (Infra Red) за да се постигне по-нататъшна енергийна ефективност.

Продуктът SMALTOPLASTThermoshield може да се използва като част от стената, когато се използва software за биоклиматично проектиране, за да се оцени общата енергийна ефективност на определена сграда. Теоретичната стойност на коефициента за термична проводимост е λeff=0,00021-0,00067 (вземат се предвид механизмите на действие на продукта). Стойността на коефициента за термична проводимост, който е измерен * е λcond=0,0045-0,04W/mK (взема се предвид само феноменът на термичнапроводимост - conduction).

* Fraunhofer Institut Bauphysic - Germany & Military University of Technology Warsaw, Poland

Нюанси: Бяло и хиляди екологични нюанси чрез системите за създаване на нюанси PREMIUM COLOR MOODS  και COLOR MOODS της VECHRO.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Продуктът SMALTOPLASTThermoshieldне се нуждае от означение на опасността съобразно валидното законодателство.