Πιστοποιήσεις Προϊόντων

VECHRO е компания №1 по общ брой продажби и сертификати за екологични бои (продажби от 2003 г. до момента) на гръцкия пазар. Нейните 96 сертифицирани продукта я нарежда сред първите в Европа. Продуктите на VECHRO са сертифицирани и оценени за техните свойства по най-строги технически спецификации от независимо признати лаборатории в Европа.

VECHRO S.A.
БОИ И ЛАКОВЕ
КОМПАНИЯ
Лиосион авеню 302, Атика 11145
+30 210 4816101-3