Smaltolux Odour Free Thinner

Разредителят Smaltolux без мирис е смес от високо-въглеродни алифатни въглеводороди без мирис, забавящи горенето. Тази характеристика го прави идеален разредител за бои без мирис

Повърхност: Метални повърхности не от желязо, Дърво, Камък, Метални повърхности от желязо
ПРИЛОЖЕНИЕ: Финално боядисване
ИНСТРУМЕНТИ:
КАЛКУЛАТОР НА БОИ
РАЗФАСОВКА:
750ml
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разредителят Smaltolux без мирис е смес от високо-въглеродни алифатни въглеводороди без мирис, забавящи горенето. Тази характеристика го прави идеален разредител за бои без мирис

VECHRO S.A.
БОИ И ЛАКОВЕ
КОМПАНИЯ
Лиосион авеню 302, Атика 11145
+30 210 4816101-3