Smaltolux White Spirit

Слабо ароматичният продукт White Spirit e смес от парафин, циклопарафин и ароматни въглеводороди с диапазон на кипене между 160 и 200°C. Представлява бистра водниста бяла химически стабилна течност с характерна миризма, която няма корозивни свойства

Повърхност: Метални повърхности не от желязо, Дърво, Камък, Метални повърхности от желязо
ПРИЛОЖЕНИЕ: Подготовка
ИНСТРУМЕНТИ:
Soft roller
малка четка
Валяк
КАЛКУЛАТОР НА БОИ
РАЗФАСОВКА:
375ml ,
750ml ,
4lt ,
15lt
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Слабо ароматичният продукт White Spirit e смес от парафин, циклопарафин и ароматни въглеводороди с диапазон на кипене между 160 и 200°C. Представлява бистра водниста бяла химически стабилна течност с характерна миризма, която няма корозивни свойства

VECHRO S.A.
БОИ И ЛАКОВЕ
КОМПАНИЯ
Лиосион авеню 302, Атика 11145
+30 210 4816101-3