inner banner

Сертификати за качество

ВЕХРО, която притежава сертификат за внедрена Система за управление на качеството ENISO 9001-2015, Система за управление на околната среда по ENISO 14001:2015 и е вписана в РегистъраEMASза Система за екологично управление и Екологичен контрол, инвестира в качеството, като развива, произвежда и предлага авангардни продукти, като постоянно подобрява услугите си към своите сътрудници.

Нашето виждане е за една околна среда, ценна за човешкия живот на планетата!

 

СЕРТИФИКАТИФАЙЛОВЕ
СЕРТИФИКАТ ISO 9001 & СЕРТИФИКАТ ISO 14001 PDFPDF

Регистрация в Регистъра EMAS

Гръцки Регистър, EU EMAS REGISTRATIONS.

СЕРТИФИКАТ OHSAS

PDF