inner banner

Обществена отговорност

Грижата за човека и околната среда за фирмата ни са грижа за обществото и представлява неделима част от политиката за развитие.


Ангажимент на фирмата е да защитава околната среда, като предотвратява или облекчава последиците за околната среда от дейността и продуктите ѝ, чрез подходящото им планиране, производство, разпространение и ползване, както и управлението на отпадъците.

Допълнителна грижа за фирмата е да предлага, доколкото е възможно, продуктите си на филантропски организации, на училища и образователни организации, на организации от цялата страна, като има за цел да оказва помощ там, където наистина има Нужда. Защото всички трябва да допринасяме за една по-добра, по-хигиенична и по-красива заобикаляща ни среда.