Τι είναι οικολογικό χρώμα;

Τι είναι οικολογικό χρώμα;

Ποιο είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον χρώμα;

Λόγω του αντίκτυπου που έχουν οι ανθρώπινες ενέργειες στο περιβάλλον, οι κοινότητες έπρεπε να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια προκειμένου να προστατεύσουν το οικοσύστημα και τις ανθρώπινες αξίες. Οι καταναλωτές συνειδητοποιούν ότι πρέπει να διασφαλίσουν την ποιότητα της ζωής τους καθώς κάθε δράση έχει τη αντίδρασή της.

Οι περισσότερες εταιρείες συμμορφώνονται με τους παγκόσμιους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμπεριληφθεί στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος. Τόνισε ότι η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη είναι αδύνατη χωρίς σεβασμό προς το περιβάλλον.

Το επίκεντρο αυτής της ρύθμισης είναι ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η διανομή προϊόντων που προστατεύουν τις ανθρώπινες αξίες και το περιβάλλον.

Ορισμένες ιστορικές πληροφορίες αναφέρονται ως ο κοινοτικός κανονισμός 880/1992 του Κοινοτικού Συστήματος Εφαρμογής (Κανονισμός ΕΟΚ 880) που τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 1992, ο οποίος βασίζεται σε τεκμηριωμένα, αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια για να εκτιμηθεί εάν ένα προϊόν είναι οικολογικό ή όχι.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι,  τα οικολογικά προϊόντα δεν είναι κατώτερα  των τεχνικών χαρακτηριστικών και της απόδοσης, έναντι των προγενέστερων προϊόντων.

Tα προϊόντα που ανταποκρίνονται στα κρίσιμα οικολογικά χαρακτηριστικά είναι πιστοποιημένα με τη "Μαργαρίτα", το οικολογικό σημάδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα, τα οποία φέρουν τη μαργαρίτα, αναγνωρίζονται από περισσότερους από 370 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρώπη.

Ο όρος οικολογική βαφή αναφέρεται στα χρώματα που δεν μολύνουν το περιβάλλον  σε "ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους", από την εξόρυξη πρώτων υλών, τη διαδικασία παραγωγής, τη συσκευασία, τη διανομή, τη χρήση και την εφαρμογή, τη διάρκεια, έως την τελική του διάθεση στο περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε χρώμα αραιώνεται με νερό ή δεν περιέχει αμμωνία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι οικολογικό.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ
Λιοσίων 302, Αθήνα 111 45
210 4816101-3