Εξαγωγική δραστηριότητα

Όπως είναι φυσικό, για μία δυναμική και διαρκώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία χρωμάτων που φημίζεται για την ποιότητα των προϊόντων της, η απόφαση να στραφεί και στις αγορές του εξωτερικού ήταν επιβεβλημένη. Και πράγματι, στις αρχές του 2000 η VECHRO ξεκίνησε να έχει εξαγωγική παρουσία στα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία), στην Κύπρο, τη Γαλλία, Ελβετία, Πολωνία, Μάλτα και Γερμανία.

Η περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω των εξαγωγών αποτελεί σημαντικό άξονα της στρατηγικής ανάπτυξης της VECHRO για τα επόμενα χρόνια.