Χρώματα Δαπέδων

DULISOL

ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ
*Έτοιμες Αποχρώσεις

DULISOL HYDRO

ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
*Έτοιμες Αποχρώσεις

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ