Σκεφθείτε Οικολογικά
Χρωματίστε Οικολογικά

inner banner

Πρωτοπορία στο Οικολογικό Χρώμα

A. Πιστοποιημένα Οικολογικά προϊόντα:

H VECHRO -όντας ο ηγέτης σήμερα στα Οικολογικά Πιστοποιημένα χρώματα στην Ελλάδα- οδηγεί την Ελληνική αγορά χρωμάτων, ανταποκρινόμενη στην πρόκληση των καιρών αλλά και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιώντας με το οικολογικά σήμα («Μαργαρίτα») και χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα, αξιόπιστα οικολογικά συστήματα βαφής και προστασίας για όλες τις επιφάνειες (εσωτερικές – εξωτερικές).

Ποια όμως χρώματα θεωρούνται Οικολογικά? Οικολογικά είναι τα χρώματα και τα βερνίκια που ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον «σε όλο τον κύκλο της ζωής τους», από την εξόρυξη των πρώτων υλών, την διαδικασία παραγωγής, τηνσυσκευασία, τηνδιανομή, την χρήση/εφαρμογή, την διάρκεια και μέχρι την τελική διάθεση στο περιβάλλον. Τα Οικολογικά πιστοποιημένα προϊόντα εμπεριέχουν εξαιρετικά περιορισμένο ποσό διαλυτών και δεν περιέχουν υλικά που είναι τοξικά ή επιβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στα οικολογικά προϊόντα συνδυάζεται ο οικολογικός χαρακτήρας με τις καλύτερες τεχνικές επιδόσεις, γεγονός που πιστοποιεί ανεξάρτητος φορέας-εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, μόνο τα προϊόντα που έχουν την «Μαργαρίτα» -το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης- μπορούν να ονομάζονται οικολογικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στο ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Η VECHRO, υλοποιώντας το στρατηγικό της στόχο και έχοντας ουσιαστικά ενσωματώσει στο λογότυπο της το «Σκεφθείτε Οικολογικά – Χρωματίστε Οικολογικά», διαφοροποιείται στην Ελληνική αγορά χρωμάτων, πιστοποιώντας για 1η φορά Οικολογικά Συστήματα Βαφής που αποτελούνται από τα βασικά προϊόντα μεγάλης κίνησης και όχι μεμονωμένα προϊόντα για ειδικές/περιορισμένες χρήσεις. Η επιλογή αυτή, βοήθησε την VECHRO:

  • Σε ταύτιση στην συνείδηση του καταναλωτή σαν την εταιρεία με το οικολογικό προφίλ.
  • Στην 1η θέση σε συνολικες Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων (πωλήσεις 2003 εως σήμερα)  στην Ελληνικά αγορά
  • Στην ανάδειξη της στις κορυφαίες  Πανευρωπαϊκά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις οικολογικών προϊόντων (96 συνολικά).

Β. Low VOC προϊόντα:

H VECHRO ανταποκρινόμενη στην πρόκληση των καιρών και της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ για την μείωση του ποσοστού Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ ή VOC), στα χρώματα και βερνίκια, διέθεσε 1η στην Ελληνική αγορά, αξιόπιστα συστήματα βαφής και προστασίας για όλες τις επιφάνειες.

Πιο αναλυτικά, τα συμμορφωμένα χρώματα και βερνίκια VECHRO φέρουν το σήμα Low VOC που υποδηλώνει τη χαμηλά περιεκτικότητα σε ΠΟΕ/VEC και την πλήρη συμμόρφωση με την νέα οδηγία, καθώς και την σχετική σήμανση στα κείμενα της ετικέτας των δοχείων.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως η VECHRO – ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης των οικολογικών προϊόντων στην Ελληνική αγορά χρωμάτων - είναι η 1η εταιρεία στην Ευρώπη που προσέφερε συστήματα βαφής και προστασίας για ξύλινες επιφάνειες, με το προϊόν Smaltolux Extra.

Καινοτόμα Προϊόντα

Η Vechro επενδύοντας στην εξέλιξη, την ποιότητα και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, Δημιουργεί και Προτείνει Πρωτοποριακά και Καινοτόμα Προϊόντα με σκοπό να καλύψει τις πιο απαιτητικές ανάγκες στον κλάδο των Χρωμάτων.