Συμβατικό Σύστημα 14

SMALTOX MONO + VINYFLEX ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΑΡΙ SMALTOX MONO ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΕΔΩΝ

+

ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ VINYFLEX ΓΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

SMALTOX MONO

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΡΥΠΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

VINYFLEX ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Επιφάνεια