Συμβατικό Σύστημα 9

SMALTOX MONO + SMALTOPLAST EXTRA ΠΛΑΣΤΙΚΟ ECO

ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΑΡΙ SMALTOX MONO ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΕΔΩΝ

+

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ SMALTOPLAST EXTRA ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

SMALTOX MONO

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΡΥΠΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

SMALTOPLAST extra ECO

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

  • Ecolabel
Επιφάνεια