Συμβατικό Σύστημα 1

SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER – SMALTOPLAST THERMOSHIELD

ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER

+

ΘΕΡΜΟΚΕΡΑΜΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ SMALTOPLAST THERMOSHIELD

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

SMALTOPLAST UNIVERSAL PRIMER

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

  • Ecolabel
  • Nanotechnology

SMALTOPLAST THERMOSHIELD

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΚΕΡΑΜΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΩΝ)
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ
Επιφάνεια