Συμβατικό Σύστημα 21

SMALTOX MONO ΑΣΤΑΡΙ – SMALTOPLAST 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΑΡΙ SMALTOX MONO ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΕΔΩΝ

+

ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 100% SMALTOPLAST EXTRA ΑΚΡΥΛΙΚΟ ECO

SMALTOX MONO

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΡΥΠΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

SMALTOPLAST 100% ACRYLIC

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΩΝ

  • Ecolabel
Επιφάνεια