Συμβατικό Σύστημα 26

SMALTOX MONO ΑΣΤΑΡΙ – RELIEF ΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΑΡΙ SMALTOX MONO ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΕΔΩΝ

+

ΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ RELIEF ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ

SMALTOX MONO

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΡΥΠΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

RELIEF SMALTOPLAST ΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Επιφάνεια