ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ GUMILAK

Κατηγορία
Επιφάνεια
Εφαρμογή
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος διατίθενται κατόπιν αιτήματος στο info@vechro.gr ή στο techsales@vechro.gr.

HARDENER

Η προσθήκη  Σκληρυντή GUMILAK metal στο GUMILAK metal επιταχύνει το στέγνωμα και την ανάπτυξη της σκληρότητας,  ενισχύει τις μηχανικές ιδιότητες του χρώματος και ταυτόχρονα  επιτυγχάνει υψηλότερες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ο Σκληρυντής είναι υψηλών στερεών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγάλη δραστικότητα, οικονομικότερο αποτέλεσμα και χαμηλότερο ποσοστό VOC.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ*

* Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.