ΑΣΤΑΡΙ SMALTODUR SILICONE

Κατηγορία
Επιφάνεια
Εφαρμογή
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος διατίθενται κατόπιν αιτήματος στο info@vechro.gr ή στο techsales@vechro.gr.

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
(DIN EN 1062-3) -ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ (DIN EN 1062-2)

Διαφανές σιλικονούχο ακρυλικό  αστάρι. Λόγω της σύνθεσής του διεισδύει σε πορώδεις επιφάνειες (π.χ τούβλα, σοβάδες, τσιμεντένιες επιφάνειες, παρετίνες, παλιά χρώματα), τις οποίες αδιαβροχοποιεί και ισχυροποιεί,  ενώ παράλληλα αυξάνει την πρόσφυση και την απόδοση του τελικού χρώματος χωρίς να μειώνει την υδρατμοπερατότητα (αναπνοή) όπως τα κοινά αστάρια.

Ιδανικό αστάρι για νέες επιφάνειες όπου πρόκειται να βαφούν με SMALTΟPLAST SILICONE. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια και δεν επιτρέπει την μετακίνηση αλάτων και ανιούσας υγρασίας στην επιφάνεια του τελικού χρώματος.

Αποχρώσεις : Άχρωμο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

* Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.