ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ EPOLAC

Κατηγορία
Επιφάνεια
Εφαρμογή
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος διατίθενται κατόπιν αιτήματος στο info@vechro.gr ή στο techsales@vechro.gr.

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Μίγμα αρωματικών διαλυτών και βουτυλικής αλκοόλης.

Άχρωμος, διαυγής διαλύτης με χαρακτηριστική οσμή. Ελάχιστα διαλυτός στο νερό και διαλυτός σε καστορέλαιο, λινέλαιο καθώς και στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ*

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

* Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.