ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

Κατηγορία
Επιφάνεια
Εφαρμογή
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος διατίθενται κατόπιν αιτήματος στο info@vechro.gr ή στο techsales@vechro.gr.

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Διαφανές αστάρι νερού κατάλληλο για εσωτερικές νέες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοκονία, καθώς και σπατουλαριστές επιφάνειες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.