Διαλυτικά

Αρωματικοί και Άοσμοι Διαλύτες απαραίτητοι στην εφαρμογή Βερνικοχρωμάτων, Βερνικιών, Εποξειδικών χρωμάτων και στον καθαρισμό των εργαλείων βαφής.

 

SMALTOLUX WHITE SPIRIT

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΟ – ΡΟΛΟ

SMALTOLUX ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΟΣΜΟ

ΑΟΣΜΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΟ-ΡΟΛΟ

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΟ 1

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΟ 3

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ EPOLAC

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ DURAflex

ΔΙΑΛΥΤΗΣ ISOLOR DURAflex