news

Corporate news

FILTERS
Corporate news

TERMS & CONDITIONS OF HOME-KIT COMPETITION

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ- ΔΩΡΑ- ΤΙΤΛΟΣ

1.1.Η εταιρεία ΒΕΧΡΩ Α.Ε (Λεωφ. Λιοσίων 302, Αθήνα 1145 με Α.Φ.Μ. 094001868)  περαιτέρω «διοργανωτής», διοργανώνει στη σελίδα της στο YouTube τον διαγωνισμό με τίτλο: «V(echro) for Vagiatas Διαγωνισμός» (εφεξής «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»).

1.2.Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού στο YouTube. Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όσοι κάνουν subscribe στο κανάλι της Vechro στο Youtube  “Vechro Paints” και έχουν σχολιάσει κάτω από το βίντεο του διαγωνισμού, αυτομάτως αποδέχονται τους όρους, διαθέσιμους στο https://www.vechro.gr/blog/oroi-diagonismoy. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να αποδείξουν με ένα screenshot ότι είναι subscriber στη σελίδα της Vechro στο YouTube. Διευκρινίζεται ότι το YouTube δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανένα τρόπο, η ΒΕΧΡΩ Α.Ε είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

 Από το διαγωνισμό θα αναδειχθoύν τρείς (3) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν :

Ένα «Home Kit» με όλα τα απαραίτητα σύνεργα για το βάψιμο/ανανέωση ξύλινων επίπλων. Το Home Kit θα περιέχει ένα (1) Smaltolux Master Primer σε λευκή απόχρωση, ένα (1) Smaltolux Hydro Eco στην απόχρωση της αρεσκείας του νικητή, και ένα (1) Smaltoxyl Hydro στην απόχρωση της αρεσκείας του νικητή τα οποία θα συνοδεύονται από ένα (1) ρολό, ένα (1) πινέλο, και μία (1) σκάφη.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα, είναι χρήστες του Internet, είναι subscribers του λογαριασμού https://www.youtube.com/c/VECHROPAINTS1948 στο YouTube αντίστοιχα, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανοί. Ο παρόν διαγωνισμός δεν θέτει σε κίνδυνο τη συναισθηματική και σωματική ευημερία των ανηλίκων. https://support.google.com/youtube/answer/2801999?hl=en&ref_topic=9282679.  Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο  https://www.vechro.gr/blog/oroi-diagonismoy καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω.

3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: οι εργαζόμενοι της ΒΕΧΡΩ A.E., καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1.Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 01/04/2021  (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») και ώρα 17.00, έως και τις 07/04/2021, (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού») και ώρα 23:59.

4.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα ως την πιο πάνω ημέρα και ώρα ή στη τυχόν νέα ημερομηνία λήξης, όπως αυτή θα έχει ορισθεί μετά από τροποποίηση. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής του στα μέσο προβολής του διαγωνισμού https://www.youtube.com/c/VECHROPAINTS1948. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

4.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον το διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

5.1. Ο χρήστης για να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό στο YouTube πρέπει να επισκεφθεί την σελίδα της “ΒΕΧΡΩ” στο YouTube, https://www.youtube.com/c/VECHROPAINTS1948 να κάνει subscribe στη σελίδα VECHRO PAINTS και like  στο video “V(echro) for Vagiatas ep.2” να απαντήσει με σχόλιο κάτω από το ακόλουθο description:

V(echro) for Vagiatas Ep.2 - Ανανέωση ξύλινων, μεταλλικών & δύσκολων επίπλων! Διαγωνισμός Home Kit!

📣 📣 📣 Αν μετά από αυτό το επεισόδιο ακόμα πιστεύεις ότι όλα είναι εύκολα στα λόγια αλλά όχι στις πράξεις…Σε προκαλούμε να πάρεις μέρος στον πιο DIY δημιουργικό VECHRO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Σήκωσε τα μανίκια σου…

Πάρε μέρος εύκολα κάνοντας like, subscribe & comment σχετικά με το τι θα ήθελες να δεις στο επόμενο επεισόδιο, και τρεις (3) από εσάς θα κερδίσουν από ένα Home Kit απο την Vechro που θα περιέχει όλα τα  σύνεργα που χρησιμοποίησε ο Γιώργος για το βάψιμο/ανανέωση ξύλινων & μεταλλικών επίπλων. Τί χρησιμοποίησε ? Ένα (1) Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, Smaltolux Master Primer, σε λευκή απόχρωση (για όλες τις επιφάνειες), μια (1) Οικολογική, Υποαλλεργική, Άοσμη ριπολίνη νερού, Smaltolux Hydro Eco (για όλες τις επιφάνειες αφού βάλεις το αστάρι) στην απόχρωση της αρεσκείας σου, & ένα (1) Οικολογικό βερνίκι ξύλου, Smaltoxyl Hydro, στην απόχρωση της αρεσκείας σου. Φυσικά τα προϊόντα μας θα συνοδεύονται από ένα πινέλο, ένα ρολό και μία σκάφη για σωστές και ολοκληρωμένες δουλείες 💪. Για να βρεις την αγαπημένη σου απόχρωση μπες στην ιστοσελίδα μας στο https://www.vechro.gr/color-shades

Δήλωσε και εσύ συμμετοχή και κέρδισε όλα τα απαραίτητα εργαλεία... από την Vechro!

📌 Ο διαγωνισμός λήγει στις 07/04/2021. Η κλήρωση και ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα. Οι νικητές θα ανακοινωθούν με απάντηση στο comment τους.

📌 Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει με όσες συμμετοχές επιθυμεί, κάνοντας περισσότερα από ένα σχόλια. Όροι διαγωνισμού: https://www.vechro.gr/blog/oroi-diagonismoy

 📌 Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει με ένα screenshot ότι είναι subscriber στη σελίδα της Vechro στο YouTube.

…και πιάσε το πινέλο!!

 

Καλή επιτυχία! 🎉 🎉 🎉

Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει με ένα screenshot ότι είναι subscriber στη σελίδα της Vechro στο YouTube.

Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει με όσες συμμετοχές επιθυμεί, κάνοντας περισσότερα από ένα σχόλια.

 Ο διοργανωτής και διαχειριστής θα ελέγχει τις συμμετοχές και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό όσες κατά την κρίση του συμμετοχές περιλαμβάνουν σχόλια που δεν σχετίζονται με τον Διαγωνισμό ή θεωρούνται άσεμνες https://support.google.com/youtube/answer/2802002?hl=en&ref_topic=9282679   ή προσβλητικές https://support.google.com/youtube/answer/2802268?hl=en&ref_topic=9282436. Επίσης, θα αποκλείεται περιεχόμενο που ενθαρρύνει παράνομες ή επικίνδυνες δραστηριότητες https://support.google.com/youtube/answer/2801964?hl=en&ref_topic=9282436, περιεχόμενο που περιέχει βία και εκφράσεις μίσους https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=en&ref_topic=9282436 καθώς και οποιοδήποτε σχόλιο επαινεί και προωθεί βίαιες εγκληματικές οργανώσεις και συμπεριφορές https://support.google.com/youtube/answer/9229472?hl=en&ref_topic=9282436. Περιεχόμενο το οποίο στοχεύει στην άμεση πώληση, σύνδεση ή διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες θα αποκλείεται όπως επίσης και περιεχόμενο που προωθεί την πώληση αντικειμένων ή τη διευκόλυνση της χρήσης τέτοιων υπηρεσιών δημοσιεύοντας email, αριθμούς τηλεφώνου και άλλα μέσα https://support.google.com/youtube/answer/9229611?hl=en .

6. Εγκυρότητα συμμετοχής

6.1. Για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους συμμετοχής, (β) δεν αποτελεί, κατά την ανέλεγκτη κρίση του διοργανωτή και διαχειριστή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του διοργανωτή και διαχειριστή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του διοργανωτή και διαχειριστή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα

7.1. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ηλεκτρονικό αρχείο (excel) του διαχειριστή και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό. Μετά το τέλος του διαγωνισμού, βάση των αριθμών των συμμετοχών θα γίνει εισαγωγή των μεταβλητών στην πλατφόρμα “random.org”. Το κουμπί “get numbers” θα υποδείξει τον τυχαίο και τυχερό αριθμό για καθένα από τους νικητές.

7.2. Ο νικητής του διαγωνισμού θα προκύψει μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής) random.org, το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει στις 08/04/2021  μεταξύ 12:00 – 18:30 μμ, και θα βιντεοσκοπηθεί, μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων, και θα αναδείξει τρεις (3) νικητές από το YouTube, ενώ θα κληρωθεί και ίσος αριθμός επιλαχόντων, οι οποίοι θα καλούνται κατά τη σειρά κληρώσεως τους στη θέση του τυχόν αποκλειόμενου ή μη δυνάμενου να ειδοποιηθεί νικητή.

7.3. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι: Ένα «Home Kit» με όλα τα απαραίτητα σύνεργα για το βάψιμο/ανανέωση επίπλων. Το Home Kit θα περιέχει ένα (1) Smaltolux Master Primer σε λευκή απόχρωση, ένα (1) Smaltolux Hydro Eco στην απόχρωση της αρεσκείας του κάθε νικητή, και ένα (1) Smaltoxyl Hydro στην απόχρωση της αρεσκείας του κάθε νικητή, τα οποία θα συνοδεύονται από ένα (1) ρολό, ένα (1) πινέλο και μία (1) σκάφη.

7.4. Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν με απάντηση στο σχόλιο που θα έχουν κάνει στην ανάρτηση του διαγωνισμού στο https://www.youtube.com/c/VECHROPAINTS1948, “V(echro) for Vagiatas ep.2”. Ο νικητής θα καλείται να επικοινωνήσει με προσωπικό μήνυμα στo Facebook κανάλι της Vechro Paints « https://www.facebook.com/vechrogr» ή με email στο i.konidari@vechro.gr παραθέτοντας screenshot από τον προσωπικό του λογαριασμό στο YouTube (στο σημείο που αποδεικνύει ότι είναι subscriber του καναλιού της Vechro στο YouTube) και τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση), εντός τριών (3) ημερών ώστε να γίνει η ενημέρωση σχετικά με την αποστολή/παραλαβή του δώρου.

Ο νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα, στο χρονικό διάστημα αυτών των τριών (3) εργάσιμων ημερών.

7.5. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία με νικητή για οποιονδήποτε λόγο (αδιαφορία, απουσία του νικητή κτλ.) εντός των τριών (3) ημερών, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα κληθεί να αποδεχθεί ρητώς το έπαθλο εντός πέντε (5) ημερών. Πέραν της προθεσμίας αυτής, ο κάθε νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με όλους τους επιλαχόντες εντός των πιο πάνω αναλυτικά προσδιοριζόμενων χρονικών διαστημάτων, η ΒΕΧΡΩ απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέσει το δώρο και δύναται να διαθέσει αυτό κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.

Έκαστο φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο ένα δώρο, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετοχών και ανεξαρτήτως αν διατηρεί περισσότερους ενεργούς λογαριασμούς στο YouTube (και ως εκ τούτου πολλαπλά user names) και έχει κληρωθεί ως νικητής με διαφορετικά user names. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει μόνο το δώρο που του αναλογεί από την πρώτη κατά σειρά κλήρωση.

7.6. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα, που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητών ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της άνω εταιρείας. Η δε υποχρέωση της άνω εταιρείας εξαντλείται στην παράδοση αυτών.

7.7 Η αποστολή των δώρων είναι δυνατή σε περιοχές μόνο εντός Ελλάδος. Σε περίπτωση που η  δηλωθείσα διεύθυνση αποστολής είναι εκτός Ελλάδος, ο Νικητής θα καλείται να επιλέξει εντός 2 ημερών νέα διεύθυνση αποστολής εντός Ελλάδος. Σε περίπτωση αποτυχίας γνωστοποίησης  διεύθυνσης εντός Ελλάδας, ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα κληθεί να αποδεχθεί ρητώς το έπαθλο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, όπως αναφέρει στην παράγραφο 7.5.

7.8. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του διοργανωτή και διαχειριστή παύει να υφίσταται. Ο διοργανωτής και διαχειριστής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση πέραν των ρητώς αναφερόμενων στους παρόντες Όρους έναντι των συμμετεχόντων και έναντι του Νικητή.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

8.1 Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ (GDPR) και τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικαίου.

8.2. Ο διοργανωτής και διαχειριστής δεν συλλέγει ούτε και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων. Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του λογαριασμού τους στο YouTube, Facebook ή email.

8.3. Μετά την ανάδειξη των Νικητών καθίσταται απαραίτητη η ταυτοποίησή τους και ως εκ τούτου η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον Διοργανωτή και Διαχειριστή. Προς τούτο, οι Νικητές και οι επιλαχόντες του Διαγωνισμού αναγνωρίζουν και παρέχουν τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση τους για τη συλλογή και διατήρηση των εξής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός κινητού και/ή σταθερού τηλεφώνου.

8.4. Ο διοργανωτής και διαχειριστής, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προβαίνει στη συλλογή των πιο πάνω δεδομένων για τέσσερις (4) σκοπούς, και συγκεκριμένα (α) για την επικοινωνία με τους νικητές/επιλαχόντες για την αποστολή του δώρου, (β) για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της και (γ) για λόγους διασφάλισής σε περίπτωση νομικών σε βάρος τους ενεργειών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έρευνες από τις Αρχές, επιβολή προστίμων, αγωγές αποζημίωσης ή παράλειψης) (δ) για λόγους ενημερωτικού και διαφημιστικού χαρακτήρα.

8.5. Προς εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών, και ιδίως για λόγους διασφάλισής σε περίπτωση νομικών σε βάρος τους ενεργειών, ο διοργανωτής και διαχειριστής,  έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για διάστημα ως και πέντε ετών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Πρόσβαση στα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα θα έχουν μόνο οι υπάλληλοι της ΒΕΧΡΩ, που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος διαγωνισμού. Άλλοι, τρίτοι, αποδέκτες των δεδομένων αυτών, δεν υπάρχουν και τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε.

8.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, δύνανται να υποβάλουν γραπτό αίτημα στη ΒΕΧΡΩ. Περαιτέρω δύνανται να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

9.1. Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οποιουδήποτε τρίτου. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη.

9.2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, Social Media. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο νικητής με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινεί και στη δημοσίευση της νίκης του στην σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας στο YouTube.

10. Ευθύνη

10.1. Ο διοργανωτής και διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, ο διοργανωτής και διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου του.

 11. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

11.1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του διοργανωτή.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

12.1 Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Αθήνας.

13. Αποδοχή των όρων

13.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας ΒΕΧΡΩ A.Ε.

 

14. Γενικοί περιορισμοί και απαιτήσεις

14.1. Ο παρόν διαγωνισμός είναι συμμορφωμένος με τις πολιτικές και οδηγίες του YouTube σύμφωνα με τους γενικούς κανονισμούς και απαιτήσεις.

15. Επίσημοι κανόνες διαγωνισμού

15.1. Ο παρόν διαγωνισμός διεξάγεται με βάση τις επίσημες οδηγίες κοινότητας του YouTube.  https://www.youtube.com/intl/el/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

15.2. Η ΒΕΧΡΩ Α.Ε με αυτόν το διαγωνισμό δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. https://support.google.com/youtube/answer/2802245?hl=en&ref_topic=9282679

15.3. Δεν θα χρησιμοποιηθεί τίποτα που να αυξάνει τεχνητά τον αριθμό προβολών επισημάνσεων «μου αρέσει», σχολίων ή άλλων μετρήσεων χρησιμοποιώντας αυτόματα συστήματα. https://support.google.com/youtube/answer/3399767?hl=en&ref_topic=9282365

15.4. Όλοι οι σύνδεσμοι που έχουν χρησιμοποιηθεί στον παρόν διαγωνισμό δεν παραβιάζουν τις οδηγίες της κοινότητας. https://support.google.com/youtube/answer/9054257?hl=en&ref_topic=9282365

15.5. Ο παρόν διαγωνισμός δεν αφορά ανεπιθύμητα μηνύματα απάτες ή άλλες παραπλανητικές πρακτικές που εκμεταλλεύονται την κοινότητα του YouTube. https://support.google.com/youtube/answer/2801973?hl=en&ref_topic=9282365

15.6. Η ΒΕΧΡΩ Α.Ε έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων για του λόγους που αναγράφονται στις παραγράφους 8.6. και 9.2..

15.7. Ο παρόν διαγωνισμός συμμορφώνεται πλήρως με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του YouTube https://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms .

16. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο όρος προσωπικά στοιχεία αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ή έμμεση αναγνώριση ενός συγκεκριμένου ατόμου, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Αυτή η Δήλωση σχετίζεται με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω του διαγωνισμού και της σελίδας μας στο YouTube & Facebook. Μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies για την προσφορά λειτουργιών και για να κατανοούμε καλύτερα την αλληλεπίδραση των χρηστών.

VECHRO S.A.
PAINTS AND VARNISHES
COMPANY
302 LIOSION AVE, ATHENS 11145
+30 210 4816101-3
ⓒ 2020 VECHRO. ALL RIGHTS RESERVED
Created with by DOPE STUDIO