ΔΑΣΟΣ 38

Χρωματολόγιο / Παλέτα
rgb-r
90
rgb-g
88
rgb-b
58
rgb
90,88,58
hue
56
Saturation
21.60
Lightness
29.00
VECHRO S.A.
PAINTS AND VARNISHES
COMPANY
302 LIOSION AVE, ATHENS 11145
210 4816101-3
ⓒ 2020 VECHRO. ALL RIGHTS RESERVED
Created with by DOPE STUDIO