Συμβατικό Σύστημα 2

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ + SMALTOPLAST EXTRA SILK ECO

WATER BASED ACRYLIC PRIMER

PRIMER OF ACRYLIC RESINS

SMALTOPLAST SILK

ECOLOGICAL HYPO-ALLERGIC EMULSION PAINT WITH ANTIFUNGAL PROPERTIES, FOR EASY CLEANING AND HYGIENIC LIVING AREAS

  • Ecolabel
  • Allergy UK
  • Nanotechnology
INNOVATIVE
Surface