Συμβατικό Σύστημα 2

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ + SMALTOPLAST ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ

WATER BASED ACRYLIC PRIMER

PRIMER OF ACRYLIC RESINS

SMALTOPLAST extra ANTIFUNGAL ECO

ECOLOGICAL FLAT EMULSION PAINT with ANTIFUNGAL PROPERTIES

  • Ecolabel
Surface