Διαλυτικό Smaltolux Άοσμο

Το διαλυτικό Smaltolux Άοσμο είναι μίγμα άοσμων αλειφατικών υδρογονανθράκων υψηλού σημείου ανάφλεξης. Η ιδιότητά του αυτή το καθιστά ιδανικό διαλυτικό για χρώματα άοσμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Μεταλλικές μη-σιδηρές επιφάνειες, Ξύλο, Πέτρα, Μεταλλικές σιδηρές επιφάνειες
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Τελική Βαφή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
750ml
Γενικά χαρακτηριστικά

Το διαλυτικό Smaltolux Άοσμο είναι μίγμα άοσμων αλειφατικών υδρογονανθράκων υψηλού σημείου ανάφλεξης. Η ιδιότητά του αυτή το καθιστά ιδανικό διαλυτικό για χρώματα άοσμα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ
Λιοσίων 302, Αθήνα 111 45
+30 210 4816101-3