Smaltolux Odour Free Thinner

Holluesi pa erë Smaltolux është një përzierje e hidrokarbureve alifatike me përmbajtje të lartë karboni pa aromë, rezistent ndaj zjarrit. Kjo karakteristikë e bën atë një hollues perfekt për bojërat pa erë

 

SIPËRFAQEN: Non-iron Surfaces, Druri, Gurë, Sipërfaqet metalike hekuri
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
750ml
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Holluesi PA AROMË SMALTOLUX është një përzierje e hidrokarbureve alifatike pa aromë me një pikë të lartë ndezjeje. Kjo veti e bën atë një hollues ideal për bojërat pa aromë.

VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3