Smaltolux White Spirit

White Spirit me pak aromë janë përzierje të parafinës, cikloparafinës dhe hidrokarbureve aromatike me diapazon vlimi ndërmjet 160 - 200°C. Janë ujë i pastër - lëngje të bardha, kimikisht të qëndrueshëm dhe jo-gërryese dhe kanë një aromë të butë

 

SIPËRFAQEN: Non-iron Surfaces, Druri, Gurë, Sipërfaqet metalike hekuri
APLIKIMI: Përgatitja
MJETET:
Soft roller
furça për lyerje
Ruli
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
375ml ,
750ml ,
4lt ,
15lt
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

SMALTOLUX WHITE SPIRIT është një përzierje parafinash, cikloparafinash dhe hidrokarburesh aromatike në pikën e vlimit nga 160 deri në 200 ºC. Është një lëng transparent, me veti kimike të qëndrueshme, me aromë karakteristike dhe nuk ka veti gërryese.

 

VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3