SMALTOXYL BASE

Llak për impregnimin e drurit

Llak thithës me ndërtim të ulët shtresor, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Formuluar posaçërisht për të mbrojtur shtresën nga shkaktarët e infeksioneve, rritja e kërpudhave dhe lagështia. Përmban filtra UV.

Llak druri me "ngjyrë mishi" tepër të zbehtë
Filtra UV
Nuk ndizet apo rripet
Merr ajër dhe është rezistent ndaj ujit
Mban elasticitetin
Parandalon rritjen e mykut dhe kërpudhave
SIPËRFAQEN: Druri
APLIKIMI: Përgatitja
MJETET:
furça për lyerje
pistoleta me spërkatje pa ajër
Ruli
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
750ml ,
2,5lt
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
Gati për përdorim
AFTËSIA MBULUESE
12 - 18 (m²/Lt)
SHTRESAT
2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Llak druri i hollë "ngjyrë mishi" që impregnohet dhe siguron mbrojtje efektive ndërkohë që nxjerr në pah bukurinë natyrale të drurit. Nuk çahet apo rripet, ruan elasticitetin dhe si rezultat ndjek lëvizjet natyrore të drurit ndërsa në të njëjtën kohë merr frymë dhe është rezistent ndaj drurit sepse nuk formon një shtresë në sipërfaqen e drurit por e depërton atë në një thellësi të caktuar. I përshtatshëm për çdo sipërfaqe druri siç janë dyert, kornizat, trarët, pjergullat, orenditë prej druri, gardhet prej druri etj. për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Për shkak të përbërjes së tij të veçantë mbron shtresën e formuar nga rritja e mykut dhe kërpudhave, ndërsa filtrat e posaçëm UV sigurojnë mbrojtje efektive nga rrezatimi ultraviolet.

VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3