SMALTOXYL YACHT VARNISH

Llak për përdorim detar me rezistencë të lartë pa ngjyrë

Llak për përdorim detar transparent me fortësi të lartë. Përbërje e veçantë, bazuar në rrëshira alkide dhe poliuretani. Siguron mbrojtje nga rrezatimi UV, lagështia, shkaktarët e infeksioneve dhe nga rritja e kërpudhave në shtresën e llakut.

Ofron shtresë gome të fortë
Performancë e shkëlqyer
Filtra U.V. të zgjedhur siç duhet.
Llak mbrojtës & dekorativ
Mban elasticitetin
Përdoret me lehtësi dhe përhapet në mënyrë fantastike
SIPËRFAQEN: Druri, Dysheme
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
furça për lyerje
pistoleta me spërkatje pa ajër
Ruli
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
750ml ,
2,5lt
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
Për aplikim me furçë ose rul në vëllim 5-10% me hollues SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Për aplikim me pistoletë me spërkatje deri në vëllim 10% me holluesin Nr. 1 VECHRO.
AFTËSIA MBULUESE
12 - 18 (m²/Lt)
SHTRESAT
2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Llak mbrojtës dhe dekorativ për kompensatë shumë rezistente, për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm, bazuar në rrëshira alkide dhe poliuretani të modifikuara posaçërisht. Për shkak të përbërjes së tij mbron shtresën e bojës nga lagështia, dekompozimi dhe rritja e kërpudhave. Filtrat UV të zgjedhura në mënyrë korrekte sigurojnë mbrojtje efektive ndaj rrezatimit ultraviolet. Ruan elasticitetin në mënyrë që të mund të ndjekë lëvizjen natyrale të drurit. Siguron performancë të shkëlqyer; punohet lehtë dhe përhapet jashtëzakonisht mirë. Krijon shtresë të fortë dhe elastike

VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3