SMALTOXYL YACHT VARNISH

Llak për përdorim detar me rezistencë të lartë pa ngjyrë

Llak për përdorim detar transparent me fortësi të lartë. Përbërje e veçantë, bazuar në rrëshira alkide dhe poliuretani. Siguron mbrojtje nga rrezatimi UV, lagështia, shkaktarët e infeksioneve dhe nga rritja e kërpudhave në shtresën e llakut.

Ofron shtresë gome të fortë
Performancë e shkëlqyer
Filtra U.V. të zgjedhur siç duhet.
Llak mbrojtës & dekorativ
Mban elasticitetin
Përdoret me lehtësi dhe përhapet në mënyrë fantastike
SIPËRFAQEN: Druri, Dysheme
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
furça për lyerje
pistoleta me spërkatje pa ajër
Ruli
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
750ml ,
2,5lt
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
AFTËSIA MBULUESE
12 - 18 (m²/Lt)
THARJA
3 -4
h
SHTRESAT
2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Llak për përdorim detar transparent me fortësi të lartë. Përbërje e veçantë, bazuar në rrëshira alkide dhe poliuretani. Siguron mbrojtje nga rrezatimi UV, lagështia, shkaktarët e infeksioneve dhe nga rritja e kërpudhave në shtresën e llakut.

VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3