VECHRO BOND 1000

Ngjitës I bardhë akrilik për pllaka

Ngjitës i bardhë akrilik për pllaka të klasës C1T sipas EN 12004. I përshtatshëm për rregullimin e pllakave dhe tullave dekorative për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Fare i rrëshqitshëm
Ndërhyrje termike e qëndrueshme
Forcë e lartë ngjitjeje
SIPËRFAQEN: Mur gipsi, Dysheme, Pllaka qeramike
APLIKIMI: Përgatitja
MJETET:
Toothed spatula
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
5kg ,
25kg
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
7kg of water per 25 kg adhesive
AFTËSIA MBULUESE
0,2 - 0,4 m²/kg
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Ngjitës i bardhë me bazë çimento Portland me forcë të lartë ngjitjeje dhe zero rrëshqitje. I përshtatshëm për shtrimin e pllakave qeramike dhe tullave dekorative në beton, llaç çimentoje dhe sipërfaqe suvaje si për përdorime të brendshme ashtu edhe të jashtme. Kategoria C1T sipas EN 12004.

VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3