VECHRO FAST CRET

Suva e bardhë e riparueshme që prishet

Suva e riparueshme me fibër me vendosje të shpejtë. E përshtatshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. E përsosur për riparime.

Rezistencë e shkëlqyer inxhinierike
Ngjitje e fortë
Zgjidhje ideale për punët e shtëpisë
SIPËRFAQEN: Muri
APLIKIMI: Përgatitja
MJETET:
Masonry trowel
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
5kg ,
25kg
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
AFTËSIA MBULUESE
0,07 - 0,08 m²/kg
THARJA
1/2 - 1
h
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Suva e riparueshme me fibër me vendosje të shpejtë. E përshtatshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. E përsosur për riparime.

VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3