VECHRO PRO PAINT REMOVER

Pastrues boje

Është i përshtatshëm për të hequr bojën e vjetër nga sipërfaqet e lyera. Pa klorur metileni.

Nuk përmban Diklorometan
SIPËRFAQEN: Druri, Metali, Non-iron Surfaces, Sipërfaqet metalike hekuri
APLIKIMI: Lyrja e fundit
MJETET:
PËRLLOGARITËSJA E BOJËS
PAKETIMI:
375ml ,
750ml
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
HOLLIMI
Gati për përdorim
AFTËSIA MBULUESE
2 - 4 (m²/Lt)
SHTRESAT
2
KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

I përshtatshëm për të hequr bojën dhe llaqet e mëparshme nga çdo sipërfaqe. Nuk përmban Diklorometan.

VECHRO S.A.
BOJA DHE LLAKU
SHOQËRIA
302 LIOSION AVE. ATHENS 11145
+30 210 4816101-3