Πιστοποιήσεις Προϊόντων

VECHRO е компания №1 по общ брой продажби и сертификати за екологични бои (продажби от 2003 г. до момента) на гръцкия пазар. Нейните 96 сертифицирани продукта я нарежда сред първите в Европа. Продуктите на VECHRO са сертифицирани и оценени за техните свойства по най-строги технически спецификации от независимо признати лаборатории в Европа.

EcoLabel
110 ПРОДУКТИ
Ecolabel
Νανοτεχνολογία
46 ПРОДУКТИ
Nanotechnology
Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών
20 ПРОДУКТИ
Paint Research Association
Ποιότητα εσωτερικού αέρα
10 ПРОДУКТИ
Indoor Air Quality
Πρότυπο EN 71 – 3
12 ПРОДУКТИ
Standard EN 71 – 3
Ατιμυκητιακό
2 ПРОДУКТИ
противогъбична
Αντοχή στο Πλύσιμο Class 1
16 ПРОДУКТИ
Wash-ability Endurance Class 1
Μακροχρόνια Προστασία
18 ПРОДУКТИ
Дълготрайна защита
Ψυχρό Ανακλαστικό Χρώμα
23 ПРОДУКТИ
Cool Reflective Color
CE
6 ПРОДУКТИ
CE
PU
4 ПРОДУКТИ
PU
UV Protection
7 ПРОДУКТИ
UV защита
Αντιμικροβιακό - Nanosilver technology
10 ПРОДУКТИ
Antimicrobial - Nanosilver Technology
IMSL
1 ПРОДУКТИ
IMSL- antimicrobial
Vechro Logo
VECHRO S.A.
БОИ И ЛАКОВЕ
КОМПАНИЯ
Лиосион авеню 302, Атика 11145
+30 210 4816101-3