Πιστοποιήσεις Προϊόντων

VECHRO е компания №1 по общ брой продажби и сертификати за екологични бои (продажби от 2003 г. до момента) на гръцкия пазар. Нейните 96 сертифицирани продукта я нарежда сред първите в Европа. Продуктите на VECHRO са сертифицирани и оценени за техните свойства по най-строги технически спецификации от независимо признати лаборатории в Европа.

EcoLabel
110 ПРОДУКТИ
Ecolabel
Ποιότητα εσωτερικού αέρα
10 ПРОДУКТИ
Indoor Air Quality
Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών
20 ПРОДУКТИ
Paint Research Association
Νανοτεχνολογία
46 ПРОДУКТИ
Nanotechnology
Πρότυπο EN 71 – 3
12 ПРОДУКТИ
Standard EN 71 – 3
Αντιμικροβιακό - Nanosilver technology
10 ПРОДУКТИ
Antimicrobial - Nanosilver Technology
Αντοχή στο Πλύσιμο Class 1
16 ПРОДУКТИ
Wash-ability Endurance Class 1
Ατιμυκητιακό
2 ПРОДУКТИ
противогъбична
Μακροχρόνια Προστασία
18 ПРОДУКТИ
Дълготрайна защита
IMSL
1 ПРОДУКТИ
IMSL- antimicrobial
UV Protection
7 ПРОДУКТИ
UV защита
Ψυχρό Ανακλαστικό Χρώμα
23 ПРОДУКТИ
Cool Reflective Color
PU
4 ПРОДУКТИ
PU
CE
6 ПРОДУКТИ
CE
Vechro Logo
VECHRO S.A.
БОИ И ЛАКОВЕ
КОМПАНИЯ
Лиосион авеню 302, Атика 11145
+30 210 4816101-3