Κοινωνική ευθύνη

Социална отговорност

Нашата визия за екологичност е да поддържаме стойностна околна среда за хората, живеещи на нашата планета.

Нашата амбиция е да вдъхновим и мотивираме пазара да постигнем по-добра среда на живот сред боите! Ние ръководим нашия бизнес с всички възможни грижи за околната среда и непрекъснато подобрение спрямо изискванията на законодателството

Основен ангажимент на Vechro е да предлагаме продукти и услуги с мисъл за по-чиста и по-добра околна среда.

Нашата мисия е да запазим дългосрочен екологичен подход чрез разработване, производство и маркетиране на висококачествени системи за декорация и защита на околната среда.

 

 

 

VECHRO S.A.
БОИ И ЛАКОВЕ
КОМПАНИЯ
Лиосион авеню 302, Атика 11145
+30 210 4816101-3