Κοινωνική ευθύνη

Κοινωνική ευθύνη

Η φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι για την εταιρεία κοινωνική μέριμνα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής της πολιτικής.

Δέσμευση της εταιρείας είναι να προστατεύει το περιβάλλον, αποτρέποντας ή ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της, μέσα από κατάλληλο σχεδιασμό, παραγωγή, διανομή και χρήση τους, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Επιπλέον μέλημα της εταιρείας είναι να προσφέρει - όσο αυτό είναι δυνατό - τα προϊόντα της σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, σε σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε ιδρύματα σε όλη τη χώρα, με στόχο να βοηθήσει εκεί που πραγματικά υπάρχει Ανάγκη. Γιατί όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στο καλύτερο, πιο υγιεινό και πιο όμορφο περιβάλλον γύρω μας.

 

Vechro Logo
ΒΕΧΡΩ Α.Ε
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ
Λιοσίων 302, Αθήνα 111 45
+30 210 4816101-3