Problemy i rozwiązania

Problemy i rozwiązania

FILTRY
Problem
Odcień koloru w narożniku ściany przy malowaniu pędzlem może być ciemniejszy niż na pozostałych częściach ściany przy malowaniu wałkiem.
Możliwe przyczyny
 1. Gdy farba jest nakładana za pomocą pędzla nie jest aż tak rozcieńczona, jak w przypadku malowania za pomocą wałka
 2. Brak zgodności pigmentów z kolorem
Rozwiązanie

Przy nakładaniu farby za pomocą pędzla zazwyczaj pozostaje więcej farby na powierzchni niż w przypadku wałka. Oferuje to większe krycie, co prowadzi do wyżej wymienionego problemu. Dlatego można bardziej rozcieńczyć farbę użytą do malowania narożników przy użyciu pędzla (np. 10% zamiast 5-7% wody).
Należy nałożyć jak najcieńszą warstwę farby w narożnikach.

Problem
Istnieją pewne punkty na powierzchni ściany, w których po latach zaczynają się pojawiać wszystkie poprawki (możliwa jest również zmiana odcienia koloru).
Możliwe przyczyny
 1. Otynkowana powierzchnia nie została zagruntowana
 2. Zaprawa używana do tynkowania nie zawiera żadnej żywicy ani wapna.
 3. Zastosowana zaprawa jest niskiej jakości (uboga w żywicę) lub/i barwniki zostały naruszone przez składniki zaprawy
Rozwiązanie
 1. Poprawki robione przy użyciu gipsu Ultra Smaltoplast Fix lub Power Fix dla większej trwałości. Zastosowanie żywicy wzmacniającej znacznie zmniejsza chłonność tynkowanych powierzchni i możliwość "łuszczenia się" w dłuższej perspektywie.
 2. Po tynkowaniu należy zagruntować uniwersalną powłoką Universal Primer lub Smaltodur w odpowiednim rozcieńczeniu.
 3. Zastosowanie produktów 100% Smaltoplast, Smaltoplast Elastic, Smaltoplast Silicone.
Problem
Pojawienie się połysku w niektórych miejscach na powierzchniach zewnętrznych, w miejscu których po czasie pojawiają się czarne, pionowe plamy
Możliwe przyczyny

Naprawa pęknięć, w których stosuje się (przez pomyłkę) najpierw kit akrylowy lub elastomerowy, a następnie przezroczystą powłokę gruntującą przed ostatecznym pomalowaniem. Długotrwały kit uplastycznia farbę (tzn. w tych miejscach jest bardziej miękka) i zwiększa jej połysk (poprzez zwiększenie przyczepności). Jednocześnie w tym miejscu kolor staje się bardziej wodoodporny, co wynika z braku deszczu, który zmywa czarne plamy pochodzące z zanieczyszczeń powietrza. Tworzy on kropelki, które przenoszą czarne plamy wzdłuż niewidocznej linii. Plamy stają się widoczne po wyschnięciu powierzchni.

Rozwiązanie

Do naprawy pęknięć zaleca się stosowanie elastomerowego kitu elastycznego Smaltofill bez konieczności stosowania powłoki gruntującej. Ze względu na jego skład, na powierzchniach nie występują połysk i czarne plamy

Problem
Nieodporna farba alkaliczna "blaknie", a warstwa na nowym murze ulega całkowitemu zniszczeniu.
Możliwe przyczyny
 1. Nieodpowiednie przygotowanie powierzchni
 2. Pomalowanie powierzchni muru o wysokiej zasadowości bez zachowania okresu dojrzewania co najmniej 30 dni (pełne dojrzewanie / suszenie trwa rok).
 3. Brak gruntowania lub zastosowanie nieodpowiedniej powłoki gruntującej.
Rozwiązanie
 1. Nowe powierzchnie murowane muszą być pozostawione do wyschnięcia na co najmniej 30 dni przed malowaniem. Okres ten może zostać przedłużony w zależności od panujących warunków (duża wilgotność, deszcz, itp.). Zastosowanie powłoki gruntującej odpornej na wysoką zasadowość, np. uniwersalnej powłoki gruntującej Smaltoplast lub Smaltodur.
 2. W przypadku problematycznej powierzchni należy usunąć uszkodzoną wasrtwę i nałożyć uniwersalną powłokę gruntującą Smaltoplast Universal Primer lub Smaltodur, a następnie Smaltox hydro.
Problem
Usuwanie tynku i rdzewienie zbrojenia
Możliwe przyczyny

Występowanie przez dłuższy czas problemów z pękaniem może prowadzić do poważnych problemów, takich jak rozpad tynku, a nawet korozja zbrojenia betonowego na skutek saturacji.

Rozwiązanie

Jeśli problem utrzymuje się przez dłuższy czas i wystąpiły powyższe czynniki, zaleca się kontakt z wykwalifikowanym technikiem/inżynierem w celu oszacowania problemu i jego rozwiązania.

W każdym przypadku, przed gruntowaniem i malowaniem, konieczna jest interwencja przy użyciu materiałów naprawczych.

Problem
Pęcherzyki, które pozostawiają ślady przypominające kratery na powierzchni farby.
Możliwe przyczyny
 1. Wszystkie farby (zwłaszcza wodorozcieńczalne) mają skłonność do tworzenia pianki lub pęcherzyków podczas aplikacji.
 2. Nadmierne mieszanie farby przed jej nałożeniem
 3. Nadmierne wykorzystanie wałka lub pędzla podczas malowania.
 4. Użycie nieodpowiedniego wałka.
 5. Nałożenie kilku warstw nie czekając na wyschnięcie poprzednich
 6. Nałożenie farby na bardzo porowatą powierzchnię bez gruntowania.
Rozwiązanie
 1. Usunięcie problematycznej powierzchni, szlifowanie i poprawki zgodne ze specyfikacją
 2. Wybór produktów w zależności od powierzchni
 3. W przypadku błyszczących kolorów należy użyć rolki z krótkim włosiem.
 4. Nie mieszać przed zastosowaniem
 5. Nie należy używać wałków piankowych na fałdy wody
Problem
Nieodpowiednia aplikacja farby (zwykle gruba warstwa) może powodować "marszczenie" powierzchni.
Możliwe przyczyny
 1. Problem pojawia się zazwyczaj w przypadku braku właściwego suszenia, np. w przypadku nakładania grubej warstwy farby lub nakładania drugiej warstwy bardzo szybko, przed wyschnięciem pierwszej.
 2. Niewystarczające wysuszenie z powodu wysokiej wilgotności, albo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury
 3. Nałożenie na nieścierną, błyszczącą powierzchnię.
Rozwiązanie
 1. Pozbycie się miejsc problematycznych i innych fragmentów z luźnymi pozostałościami farby (na starych pomalowanych powierzchniach może być konieczne nałożenie farby antykorozyjnej).
 2. Użycie papieru z włókien szklanych i usunięcie pyłu.
 3. Dostosowanie farby do zalecanej wydajności i warunków stosowania.
Problem
Czarne plamy na pionowych powierzchniach zewnętrznych
Możliwe przyczyny
 1. Zazwyczaj powierzchnie pionowe, po których woda deszczowa "spływa" wraz z zanieczyszczeniami powietrza (głównie sadzą, smugami z kominków, grzejników, kratek itp.).
 2. "Hydrofobowe - wodoodporne" powierzchnie, które nie pozwalają wodzie deszczowej na usuwanie zanieczyszczeń.
 3. Wady konstrukcyjne (np. brak posadzki marmurowej).
Rozwiązanie

Dokładne umycie powierzchni, zagruntowanie za pomocą Smaltox Hydro i nałożenie Smaltoplast 100% Acrylic

Problem
Błyszczące zacieki w postaci plamek lub ciągłych przezroczystych linii na powierzchniach zewnętrznych (tak jakby przeszedł po nich ślimak)
Możliwe przyczyny

Malowanie powierzchni zewnętrznych w warunkach podwyższonej wilgotności (np. mgła, chłód, mróz itp.) i/lub ewentualny deszcz w krótkim czasie po zakończeniu malowania powoduje wydłużenie czasu schnięcia farby. W takich przypadkach możliwe jest uwięzienie niektórych rozpuszczalnych w wodzie składników farby, ponieważ wysychają one na powierzchni i pojawiają się w różnych miejscach w postaci plam, zacieków i odblasków. Intensywne odcienie, jak również zastosowanie grubej warstwy farby w połączeniu z powyższymi warunkami stwarzają większe prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego problemu. Na całym świecie problem ten nazywany jest "efektem ślimaczego śladu".

Rozwiązanie

Zaleca się spłukanie powierzchni wodą i lekkie przetarcie szmatką lub gąbką, gdy tylko pojawi się problem. Jeśli problem nadal istnieje, należy poczekać, aż z czasem się zmyje. Nie zaleca się ponownego malowania, ponieważ problem "Zacieków" jest tymczasowy, ma związek wyłącznie z warunkami, które panowały krótko po malowaniu i w żadnym wypadku nie wpływa na trwałość i żywotność nakładanej farby.

Problem
Odcienie kolorów z czasem blakną
Możliwe przyczyny
 1. Słabej jakości farby o dużej zawartości wypełniaczy, w połączeniu z użyciem barwników o niskiej odporności na światło słoneczne.
 2. Nakładanie farb do plastiku na powierzchnie zewnętrzne
 3. Duża ekspozycja powierzchni na działanie promieni słonecznych (głównie na powierzchniach zwróconych na południe)
 4. Wysokie stężenia pigmentów (mocne odcienie lub dodanie dodatkowych barwników w celu zwiększenia krycia).
 5. Powierzchnie, na których występuje problem pylenia oraz nieodpowiednia aplikacja, np. nierówne powierzchnie, duża grubość warstw (głównie w intensywnych odcieniach), itp.
Rozwiązanie

Przemalować środkiem Smaltoplast 100% Acrylic lub Smaltoplast elastic. Jeśli blaknięcie jest intensywne, należy najpierw zastosować powłokę gruntującą Smaltox Hydro Primer

Problem
Pęknięcia przypominające wyschnięte i popękane błoto.
Możliwe przyczyny
 1. Nakładanie bardzo grubej warstwy farby (niewystarczające suszenie i utwardzanie).
 2. Słabej jakości farby o dużej zawartości wypełniaczy.
 3. W połączeniu z dużą grubością warstwy, następuje utrata spójności wraz z wysychaniem.
Rozwiązanie
 1. Nakładanie bardzo grubej warstwy farby (niewystarczające suszenie i utwardzanie).
 2. Słabej jakości farby o dużej zawartości wypełniaczy.
 3. W połączeniu z dużą grubością warstwy, następuje utrata spójności wraz z wysychaniem.
Problem
Po nałożeniu lakieru powstaje miękka warstwa.
Możliwe przyczyny
 1. Nakładanie bardzo grubej warstwy farby (bez utwardzania wgłębnego)
 2. Lakierowanie bez odpowiedniego wyczyszczenia powierzchni (pozostałości oleju, pył, itp.)
 3. Suszenie powierzchniowe (nie wgłębne) w wyniku aplikacji w wysokiej temperaturze ("miękka" farba ze względu na brak możliwości stwardnienia).
Rozwiązanie

Dokładne wytarcie powierzchni (lub usunięcie farby, jeśli to konieczne, farbą Vechro Corrosive), przemalowanie środkiem Gumilak Metal Duco (z dodatkiem utwardzacza do metalu Gumilak Metal Hardener dla lepszej przyczepności, trwałości) lub Smaltolux

Problem
Na lakierowanych powierzchniach drewnianych pojawiają się pęknięcia, lakier łuszczy się, a kolor drewna zaczyna się zmieniać.
Możliwe przyczyny
 1. Słabej jakości lakier bez zadowalającej przyczepności i elastyczności.
 2. Wiele warstw starych lakierów
 3. Wióry i rozprężenia drewna oraz pompowanie - oddawanie wilgoci z drewna do otoczenia, obciążają lakier ochronny.
 4. Lakierowana powierzchnia jest narażona na działanie warunków atmosferycznych z dużymi zmianami temperatury.
 5. Lakier nie zawiera odpowiednich filtrów UV chroniących drewno przed odbarwieniem.
Rozwiązanie
 1. Powierzchnię drewnianą należy zagruntować środkiem konserwującym Smaltoxyl Hydro, a następnie polakierować lakierem wodnym Smaltoxyl Hydro. Produkt wodoodporny do drewna Vechro zapewnia maksymalną ochronę w każdych warunkach atmosferycznych i w porównaniu do innych lakierów rozpuszczalnikowych jest lepszy, ponieważ nie łuszczy się, zapewnia oddychanie i konserwację oraz łatwość ponownego malowania bez konieczności usuwania poprzedniego lakieru.
 2. Powierzchnię należy oczyścić ze starych lakierów środkiem Vechro Corrosive i konserwować produktem chroniącym przed wodą do drewna Smaltoxyl Hydro.
Problem
W przypadku starych murów lub w nowych tynków, przed malowaniem obserwujemy pęknięcia włoskowate i drobne rysy.
Możliwe przyczyny
 1. Słaba jakość lub stare mury, które nie były konserwowane od lat.
 2. Nieodpowiedni skład tynku, zbyt gruba warstwa tynku lub w niewłaściwy sposób tynkowania.
 3. Ściana jest narażona na działanie warunków atmosferycznych, wliczając zmiany temperatury lub mróz.
 4. Zastosowana farba nie jest elastyczna, ani odporna na zmiany temperatury.
Rozwiązanie
 1. Nową powierzchnię należy otynkować elastomerowym kitem elastycznym Smaltofill Elastic Putty i zagruntować powłoką gruntującą Smaltoplast Universal Primer lub gruntem rozpuszczalnym Smaltodur. Następnie należy nałożyć izolację akrylową i farbę Smaltoplast Elastic, która charakteryzuje się doskonałą elastycznością, wypełnia pęknięcia włoskowate i mikropęknięcia oraz zapewnia lepszą ochronę przed pleśnią.
 2. Malowaną powierzchnię należy oczyścić ze starej farby, otynkować przy pomocy gipsu ultra Smaltoplast fix, zagruntować i pomalować w/w zalecanymi farbami.
Problem
W różnych częściach ściany pojawiają się pęcherzyki, a w innych miejscach farba pęka i łuszczy się.
Możliwe przyczyny
 1. Brak powłoki gruntującej oraz przyczepności farby.
 2. Wysoka wilgotność murów (wynikająca z problematycznych rur, ziemi) i niezdolność powierzchni do odpowiedniego "oddychania" w celu wyeliminowania pary wodnej.
 3. Wilgotność powierzchni w momencie malowania była bardzo wysoka.
 4. Nie użyto odpowiedniej powłoki gruntującej lub powłoka była zbyt rozcieńczona, lub nie współpracowała prawidłowo z farbą końcową.
 5. Malowanie powierzchni w wysokich temperaturach (> 35°C)
 6. Niska jakość podłoża (tynk)
Rozwiązanie
 1. Nową powierzchnię należy zagruntować uniwersalną powłoką Smaltoplast Universal Primer na bazie wody. Następnie należy nałożyć farbę akrylową Smaltoplast 100% Acrylic lub Smaltoplast Silicone, która ma zwiększoną przyczepność. Farba Smaltoplast Silicone pozwala powierzchni "oddychać", a jednocześnie jest wodoodporna. Powłoka "oddychająca" Smaltoplast Universal Primer zapewnia najlepszą możliwą współpracę z farbami akrylowymi Vechro.
 2. Malowaną powierzchnię należy oczyścić ze starej farby, w razie potrzeby otynkować przy pomocy gipsu ultra Smaltoplast fix, zagruntować i pomalować w/w zalecanymi farbami.
Problem
Pojawienie się białego pyłu na malowanej powierzchni lub białych, przypominających wodospad zacieków na ścianie
Możliwe przyczyny
 1. Sole z tynku, cegieł i betonu są przenoszone na zewnętrzną powierzchnię ściany przez kapilary, pęknięcia i wilgoć.
 2. Nieodpowiedni skład tynku
 3. Ściana została zagruntowana przed dokładnym wyschnięciem tynku.
 4. Ściana nie została prawidłowo zagruntowana (np. nadmierne rozrzedzenie powłoki gruntującej lub użycie niskiej jakości powłoki)
 5. Zastosowana farba ma niską odporność na "migrację" soli.
Rozwiązanie
 1. Nową powierzchnię należy zagruntować uniwersalną powłoką Smaltoplast Universal Primer lub powłoką rozpuszczalnikową Smaltodur. Następnie należy nanieść 100% akrylową farbę Smaltoplast Acrylic lub Smaltoplast Silicone, lub Smaltoplast Elastic, która w porównaniu z innymi farbami akrylowymi posiada zwiększoną odporność na "migrację" soli!
 2. Malowaną powierzchnię należy oczyścić ze starych farb i soli, w razie potrzeby otynkować przy pomocy gipsu ultra Smaltoplast fix, zagruntować i pomalować w/w zalecanymi farbami.
Problem
Pojawianie się bruzd na powierzchniach metalowych i/lub drewnianych pomalowanych lakierem.
Możliwe przyczyny
 1. Nałożenie bardzo grubej warstwy farby
 2. Nałożenie kolejnej warstwy przed wyschnięciem warstwy poprzedniej
 3. Suszenie powierzchniowe (nie wgłębne) w wyniku aplikacji w wysokiej temperaturze ("miękka" farba ze względu na brak możliwości stwardnienia).
Rozwiązanie
 1. Dokładne wytarcie powierzchni (lub usunięcie farby, jeśli to konieczne, przy użyciu Vechro Corrorosive Painting)
 2. Przemalowanie produktem Gumilak Metal Duco (z dodatkiem utwardzacza Gumilak Metal Hardener dla lepszej wytrzymałości i twardości)
PROBLEM
Rozwój pleśni na powierzchniach zewnętrznych
Możliwe przyczyny
 1. Wysokie wskaźniki wilgotności na powierzchniach, do których nie dochodzi słońce (północna strona domu).
 2. Stabilne zasoby wodne mające kontakt ze ścianą
 3. Porowata powierzchnia ścian. Jeśli ściana pomalowana jest niskiej jakości farbą matową, powstają na niej pory, które mogą być wykorzystane przez grzyby jako gniazda.
 4. Składniki farby mogą stanowić pokarm dla grzybów. Jednakże odpowiednio wyprodukowana farba nie stanowi dla nich żywności, a wręcz jest możliwość, że zabije te grzyby. Na tych powierzchniach stopniowo rozwija się grzyb pleśniowy (czarny lub zielony)
Rozwiązanie
 1. Konserwacja rur, sufitów, rynien lub miejsc, gdzie występują stabilne zasoby wody lub wysoki poziom wilgotności. Należy stosować odpowiednie materiały.
 2. Przed ponownym pomalowaniem powierzchni konieczne jest jej bardzo dokładne oczyszczenie; należy zastosować płynny preparat grzybobójczy (po wyschnięciu powierzchni). Należy nałożyć 1 warstwę powłoki gruntującej Smaltox Hydro oraz 1-2 warstwy Smaltoplast Elastic o działaniu przeciwgrzybiczym oraz farby "Smaltoplast Thermo" Vechro.
Problem
Rozwój pleśni na powierzchniach wewnętrznych
Możliwe przyczyny
 1. Wysoki poziom wilgotności połączony ze słabą wentylacją pomieszczenia.
 2. Para wodna kondensuje się w murach, w których nie występuje izolacja termiczna lub mostki cieplne.
 3. Wilgoć skumulowana w murach (problematyczne rury, sufity, rynny, itp.) oraz porowata powierzchnia ścian.
 4. Porowata powierzchnia ścian. Jeśli ściana pomalowana jest niskiej jakości farbą matową, powstają na niej pory, które mogą być wykorzystane przez grzyby jako gniazda.
 5. Składniki farby mogą stanowić pokarm dla grzybów. Jednakże odpowiednio wyprodukowana farba nie stanowi dla nich żywności, a wręcz jest możliwość, że zabije te grzyby. Na tych powierzchniach stopniowo rozwija się grzyb pleśniowy (czarny lub zielony)
Rozwiązanie
 1. Aby uniknąć kondensacji pary wodnej wewnątrz murów należy poprawić izolację termiczną muru ZEWNĘTRZNEGO, gdzie oprócz zastosowania zewnętrznej izolacji termicznej można alternatywnie zastosować farbę Vechro "Smaltopast Thermo" na zewnętrznej powierzchni muru.
 2. W przypadku kumulacji wilgoci konieczne jest rozwiązanie wszelkich usterek w rurach, sufitach, rynnach, itp.
 3. Przed ponownym pomalowaniem powierzchni konieczne jest jej bardzo dokładne oczyszczenie; należy zastosować płynny preparat grzybobójczy (po wyschnięciu powierzchni). Należy nałożyć 1 warstwę powłoki gruntującej Smaltox Hydro oraz 1-2 warstw Smaltoplast Silk (ekologicznej, antybakteryjnej i hipoalergicznej aksamitnej farby matowej do plastiku) o działaniu prewencyjnym i represyjnym lub Smaltoplast Kitchen & Bath o działaniu represyjnym w celu uniknięcia ponownego pojawienia się grzybów pleśniowych.
Problem
Pęknięcia włoskowate lub większe pęknięcia na popękanych powierzchniach.
Możliwe przyczyny
 1. Najbardziej prawdopodobną przyczyną występowania tego zjawiska jest nieprawidłowa aplikacja materiałów gipsowych w połączeniu ze słabą jakością i/lub składem użytych materiałów. Wcześniejsze prace (np. prace budowlane, betoniarskie, elektryczne i hydrauliczne), ale także późniejsze (np. ingerowanie w końcową powierzchnię, tj. dodawanie kłódek, wiat, itp.) przyczyniają się do powstawania pęknięć.
 2. Trzęsienia ziemi, inne zjawiska naturalne, takie jak różne zachowania (kurczenie się/rozszerzanie) materiałów w miejscach przylegających do powierzchni (np. budowanie parapetów i placów, łączenie belek i kolumn z cegłą murarską, itp.)
 3. Wilgoć skumulowana w tynku spowodowana szybkim nakładaniem farb przed całkowitym wyschnięciem powierzchni, bądź niepełną lub nieistniejącą izolacją sufitów, balkonów itp.
 4. Duże i częste zmiany temperatury (ciągłe kurczenie/rozszerzanie się materiałów) i/lub malowanie w okresach bardzo wysokich lub niskich temperatur, i/lub stosowanie farb o niskim wskaźniku elastyczności.
Rozwiązanie

a) Pęknięcia włoskowate (<800μm)

Powierzchnie zewnętrzne: Zastosowanie farby elastomerowej Smaltoplast Elastic lub Smaltoplast Thermo

Powierzchnie wewnętrzne:

 1. Jeżeli pęknięcia włoskowate pokrywają dużą część powierzchni, zaleca się zagruntowanie powierzchni za pomocą uniwersalnej powłoki gruntującej Smaltoplast Universal Primer, a następnie użycie gipsu Ultra Smaltoplast fix, ponowne zagruntowanie uniwersalną powłoką gruntującą Smaltoplast Universal Primer i pomalowanie farbą Smaltoplast extra lub inną farbą do plastiku Vechro
 2. Jeżeli nie, to w razie potrzeby należy użyć gipsu Ultra Smaltoplast fix lub kitu elastycznego Smaltofill, zagruntować uniwersalną powłoką gruntującą Smaltoplast Universal Primer i pomalować farbą Smaltoplast extra lub inną niż farby do plastiku Vechro.

b) Większe pęknięcia (> 800μm)

Powierzchnie zewnętrzne:

 1. Otwarcie pęknięcia i aplikacja elastomerowego kitu elastycznego Smaltofill elastic putty
 2. Zagruntowanie uniwersalną powłoką gruntującą Smaltoplast Universal Primer lub Smaltodur i pomalowanie farbą Smaltoplast Elastic lub Smaltoplast Thermo.

Powierzchnie wewnętrzne:

 1. Otwarcie pęknięcia i aplikacja elastomerowego kitu elastycznego Smaltofill elastic putty.
 2. Pomalowanie farbą Smaltoplast Extra lub inną farbą do plastiku
Vechro Logo
VECHRO S.A.
PRODUCENT
FARB I LAKIERÓW
302 AVE LIOSION, ATENY 11145
+30 210 4816101-3
ⓒ 2020-2024 VECHRO. ALL RIGHTS RESERVED