661 ΚΑΡΟΤΟ

Χρωματολόγιο / Παλέτα
rgb-r
211
rgb-g
96
rgb-b
60
rgb
211,96,60
hue
14
Saturation
63.20
Lightness
53.10
Base color
VECHRO S.A.
KOMPANIJA BOJA
I LAKOVA
302 LIOSION AVE, ATHENS 11145
+30 210 4816101-3